085 - 222 0806

Mantelzorgers in loondienst bij zorginstellingen

Mantelzorgers in loondienst bij zorginstellingen 300 300 Informeles

 “Wij betalen voor wat je niet kunt verwachten van een mantelzorger”, zegt manager Nick van Hagen. Het geld voor de betaalde mantelzorg komt van zorgverzekeraars, de gemeente of via de Wet langdurige zorg.