085 - 222 0806

De slag om de mantelzorger

De slag om de mantelzorger 300 300 Informeles

Er dient prioriteit gegeven te worden aan het terugdringen van het personeelstekort in de zorg. Daarmee kan ook op termijn de overbelasting van de mantelzorgers worden bestreden. In de tussentijd moet er ruimte zijn voor de mantelzorger in loondienst.