085 - 222 0806

Betaalde mantelzorgers? Vergeet het opleiden niet

Betaalde mantelzorgers? Vergeet het opleiden niet 300 300 Informeles

Ook Roland de Groot, eigenaar van Threewise zorgacademie, ziet dat zorgorganisaties betaalde mantelzorgers inzetten. “Wij verzorgen opleidingen voor diverse thuiszorgorganisaties. Daar zie je vaak dat er mensen in dienst zijn die zorg verlenen aan een eigen familielid.