085 - 222 0806

Anders leven en zorgen 

Anders leven en zorgen  300 300 Informeles

De druk op de langdurige zorg is groot. Door vergrijzing en personeelstekorten zal deze druk verder toenemen. Om toch aan de behoeften van hulpvragers tegemoet te komen, is het nodig de samenwerking tussen hulpvrager, naasten, vrijwilligers en beroepskrachten anders vorm te geven.