085 - 222 0806

Informele zorg

Geïndiceerde informele zorg is zorg die bovenop mantelzorg komt waarbij de mantelzorger of iemand anders uit het persoonlijke netwerk recht heeft op een vergoeding voor het verlenen van zorg. De zorgverlener ontvangt dan een mantelvergoeding voor verlenen van ondersteuning en zorg. Bij Informeles noemen wij dit ‘’betaalde informele zorg’’.

Door wie wordt betaalde informele zorg verleend?

Betaalde informele zorg wordt in de meeste gevallen verleent door een naaste van de zorgbehoevende. Dit kan een partner, familielid, vriend of goede buur zijn. Zij worden gezien als een informele zorgverlener. Wanneer bent u dan een informele zorgverlener? Dat is op het moment wanneer u besluit om zorg te verlenen aan naasten of aan willekeurige derden. Bij het verlenen van deze zorg is het niet noodzakelijk dat iemand daar een formele zorgopleiding voor heeft gehad. Dit maakt de zorg ‘informeel’. Een formele zorgverlener is opgeleid voor de zorg die hij verleend. Hij of zij heeft zijn bevoegd- en bekwaamheden op orde.

Betaalde informele zorg Informeles

Betaalde informele zorg

Voor verlenen van betaalde informele zorg zoals ondersteuning in het huishouden, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding of verpleging is het mogelijk dat er een mantelzorgvergoeding wordt aangevraagd. Als informele zorgverlener kunt u recht hebben op een maandelijkse vergoeding voor het uitvoeren van deze zorgtaken. Omdat betaalde informele zorg onder de basisverzekering valt kan de zorgbehoevende de kosten volledig declareren bij een zorgverzekeraar of gemeenten. Het kunnen financieren van deze zorg maakt het mogelijk dat naasten of willekeurige derden die structureel willen ondersteunen, dit ook financieel vol kunnen houden.

Aanmelden als informele zorgverlener

Verleent u zorg aan een naaste en heeft u recht op een mantelzorg vergoeding? Dan kunt u zich als informele zorgverlener via Informeles aanmelden. De eerste stap hiervoor is een telefonische intake. Neem dan contact met ons op via WhatsApp of bel naar 085 – 222 08 06.