085 - 222 0806

Betaalde informele zorg

Geïndiceerde informele zorg is zorg die bovenop mantelzorg komt waarbij de mantelzorger of iemand anders uit het persoonlijke netwerk recht heeft op een vergoeding voor het verlenen van zorg. De zorgverlener ontvangt dan een mantelvergoeding voor verlenen van ondersteuning en zorg. Bij Informeles noemen wij dit ‘’betaalde informele zorg’’.

Door wie wordt betaalde informele zorg verleend?

Betaalde informele zorg wordt in de meeste gevallen verleent door een naaste van de zorgbehoevende. Dit kan een partner, familielid, vriend of goede buur zijn. Voor verlenen van informele zorg zoals ondersteuning in het huishouden, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding of verpleging is het mogelijk dat er een mantelzorgvergoeding wordt aangevraagd.

Als mantelzorger kunt u recht hebben op een maandelijkse vergoeding voor het uitvoeren van deze zorgtaken. Omdat betaalde informele zorg onder de basisverzekering valt kan de zorgbehoevende de kosten volledig declareren bij een zorgverzekeraar of gemeenten.

Betaalde informele zorg Informeles

Aanmelden als informele zorgverlener

Verleent u zorg aan een naaste en heeft u recht op een mantelzorg vergoeding? Dan kunt u zich als informele zorgverlener via Informeles aanmelden. De eerste stap hiervoor is een telefonische intake. Neem dan contact met ons op via WhatsApp of bel naar 085 – 222 08 06.