085 - 222 0806

Informele zorgverlener

Glimlachende oude vrouw met adolescent

Bent of kent u iemand die mantelzorg nodig heeft? Dan zijn wij er voor u.

Informeles neemt mantelzorgers in dienst als ‘informele zorgverleners’. Hieronder vallen werkzaamheden als:

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging
  • Individuele begeleiding

Mantelzorgers die in dienst zijn bij Informeles, hebben dezelfde voordelen als ook ander personeel. Ze hebben recht op sociale zekerheid en kunnen ook pensioen opbouwen. Ook wordt er vervanging geregeld bij ziekte.

Neem contact op met Informeles en wij begeleiden u bij het aanvragen van informele zorg bij de gemeente of zorgverzekeraar. Na goedkeuring komt er een maandelijkse compensatie beschikbaar voor het verlenen van de zorg. 

Wij betalen voor wat je niet kunt verwachten van een mantelzorger
 Nick van Hagen.

Verschil Geïndiceerde informele zorg en mantelzorg

Geïndiceerde informele zorg is zorg wat bovenop de reguliere mantelzorg komt en is daarmee een aanvulling op mantelzorg. Het gaat niet om betaalde mantelzorg, maar om geïndiceerde informele zorg die in andere gevallen door hiervoor opgeleide beroepskrachten verleend zou worden.  

Onbetaalde vrijwillige zorg is…

  • Mantelzorg: zorg door familieleden, buren of kennissen die de zorg vrijwillig verlenen
  • Respijtzorg: vervangende zorg ter ondersteuning van mantelzorgers die vaak wordt geleverd door vrijwilligers
  • Gebruikelijke zorg: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

Betaalde niet-vrijwillige zorg is…

  • Betaalde zorg door familieleden, buren of kennissen die de zorg niet vrijwillig kunnen leveren. Het gaat dan om geïndiceerde zorg die door een wijkverpleegkundige en/of instantie wordt beoordeeld én de gebruikelijke zorg overstijgt.

Voor niet-vrijwillige zorg, oftewel geïndiceerde informele zorg, kunt u mogelijk een maandelijkse compensatie aanvragen. 

Heeft u vragen over informele zorg? Of heeft u een zorggerelateerde vraag? Neem dan contact met ons op via WhatsApp of bel naar 085 – 222 08 06.