085 - 222 0806

Ontstaan Informeles

Het aanvragen van zorg kan een hele opgave zijn, blijkt uit onderzoek. In de doolhof van wet- en regelgeving en strenge criteria raken veel zorgaanvragers de weg kwijt. Om de zorgbehoevende en zorgverleners zoveel mogelijk te ontlasten is Informeles het leven in geroepen. Informeles zag zorgbehoevenden verstrikt raken in de organisatorische en medische mallenmolen van aanvragen en regelgeving. Dit moest anders.

Decennia aan ervaring en kennis

Informeles heeft ruim een decennia aan kennis en praktijkervaring opgedaan binnen het sociale en publieke domein. Omdat wij midden in het veld werkten hebben wij gezien dat de loketten niet gericht zijn op informele zorgaanvragen. Een wijkverpleegkundige moet namelijk goed kunnen beoordelen wat gebruikelijke zorg en wat boven gebruikelijke zorg is. Dit is met name belangrijk gezien gemeenten en/of zorgverzekeraars informele zorg weigeren als er een mantelzorgers aanwezig is.

Van idee tot uitvoering

Het team van Informeles runde eerder een formele thuiszorginstelling. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kwamen onze werknemers dikwijls de volgende situaties tegen:

  • De verpleegkundigen en verzorgenden die werden ingezet kwamen bij cliënten thuis en kregen vaak te horen dat de zorg al grotendeels uitgevoerd was door mantelzorgers.
  • De cliënten wilden ook het liefst verzorgd worden door hun mantelzorgers.
Informeles - ontstaan Informeles

Deze situaties zetten ons aan het denken over de vergoeding die verzorgende en verpleegkundige kregen voor het uitvoeren van zorgtaken. Mantelzorgers, die eigenlijk nog veel meer aan zorgtaken op zich namen dan verpleegkundigen en verzorgenden die langskwamen, hadden geen recht op een dergelijke vergoeding. Daarnaast was er een enorm personeelstekort in de zorg. Naar aanleiding van deze twee bevindingen zijn wij zorgvuldig research gaan uitvoeren. We kwamen er achter gemeenten en zorgverzekeraars wel ”iets” verwachten van mantelzorgers, zonder dat er een verdienste tegen over staat. Dit stukje valt onder gebruikelijke zorg. Maar het andere uiteinden dat een mantelzorger vrijblijvend een halve werkweek aan zorg verleend ook weer niet de bedoeling is. We kwamen erachter dat wanneer het gaat om betaalde informele zorg, zorg die door gemeentes of zorgverzekeraars is beoordeeld en toegekend, dat er een mantelvergoeding tegen over staat.  Met de ambitie om mantelzorgers te vergoeden voor de zorgtaken zijn wij met Informeles gestart. Om zo mantelzorgers te informeren over de mogelijkheden en te stimuleren om mantelzorg vergoedingen aan te vragen.

Anders dan andere instellingen

In het bewerkstelligen van betaalde informele zorg zijn wij uniek in Nederland. Informele zorgverleners komen in aanmerking voor een maandelijkse mantelzorgvergoeding. Hiervoor moet informele zorg eerst worden aangevraagd bij de gemeente en/of zorgverzekeraar. Zodra de informele zorgaanvraag is goedgekeurd, komt er een maandelijkse vergoeding beschikbaar voor de mantelzorger.