085 - 222 0806

Over ons

Informeles gelooft in een duurzaam zorgstelsel waarin de naaste omgeving van een zorgbehoevende de zorg op zich neemt. Die naasten zijn zogenaamde niet-professionele zorgverleners, oftewel informele zorgverleners. Wij zijn ervan overtuigd dat informele zorgverleners hun naasten de meest persoonlijke zorg kunnen leveren, op een locatie waar de zorgbehoevende zicht het meest thuis voelt en op een tijdstip dat voor de zorgbehoevende het beste uitkomt.

Uniek in Nederland

In het organiseren en realiseren van informele zorg zijn wij uniek in Nederland. Bij informele zorg is er geen sprake van vrijwillige en vrijblijvende zorgverlening, zoals bij mantelzorg het geval is. Informele zorgverleners komen in aanmerking voor een maandelijkse compensatie. Hiervoor moet informele zorg worden aangevraagd bij de gemeente en/of zorgverzekeraar. Zodra de informele zorgaanvraag is goedgekeurd, komt er een maandelijkse compensatie beschikbaar. 

Het aanvragen van zorg kan een hele opgave zijn, blijkt uit onderzoek. In de doolhof van wet- en regelgeving en strenge criteria raken veel aanvragers de weg kwijt. Wij zijn er voor hen

Onze missie

Zorg voor elkaar, dat is onze missie. Zorg uitgevoerd door familie, buren of kennissen. Geen onbekende aan de deur, maar een vertrouwd persoon die zorgvuldig met u en uw lichaam omgaat. Wij geloven dat de inzet van de eigen omgeving in de zorg dé oplossing is voor de huidige problemen binnen ons zorgstelsel. Zoals de te lange wachtrijen bij (intramurale) verzorgings- en verpleeghuizen en het extreem tekort aan kundig personeel bij (extramurale) thuiszorgorganisaties.     

Onze visie

Zorg voor elkaar willen we verwezenlijken aan de hand van de volgende drie stappen:

  1. Informeren: Informele zorg is vooralsnog een onbekend begrip in Nederland. Wij voorzien zorgbehoevenden van informatie over informele zorgverlening. Vervolgens stimuleren we ze om gebruik te maken van betaalde informele zorg uit de eigen omgeving, mits dit de gebruikelijke zorg overstijgt. 
  2. Organiseren: Ons team is bijzonder gedreven en al decennialang gespecialiseerd in het aanvragen van zorg of hulpmiddelen. Wij weten precies welke informatie er bij welk loket moet worden aangeleverd om in aanmerking te komen voor informele zorg. In samenspraak met gemeenten en zorgverzekeraars zetten wij ons in om het aanvraagproces te vereenvoudigen. 
  3. Realiseren: Nadat een aanvraag voor informele zorg is goedgekeurd door de gemeente en/of zorgverzekeraar, zorgen wij er samen met de zorgverlener voor dat de zorg op verantwoorde wijze geleverd wordt. Op een manier die zowel de zorgbehoevende als de zorgverlener ontlast.

Meer over onze werkwijze

Heeft u vragen over informele zorg? Of heeft u een zorggerelateerde vraag? Neem dan contact met ons op via WhatsApp of bel naar 085 – 222 08 06.