085 - 222 0806

Over Informeles

Informeles is een onafhankelijke mantelzorgorganisatie die informele zorgverleners ondersteunt en stimuleert. Informeles gelooft in een duurzaam zorgstelsel waarin de naaste omgeving van een zorgbehoevende de zorg op zich neemt. Die naasten zijn zogeheten niet-professionele zorgverleners, oftewel informele zorgverleners.

Informeles is ervan overtuigd dat informele zorgverleners hun naasten de meest persoonlijke zorg kunnen leveren, op een locatie waar de zorgbehoevende zich het meest thuis voelt en op een tijdstip dat voor de zorgbehoevende het beste uitkomt.

Informeles over ons

Onze missie

Zorg voor elkaar, dat is onze missie. Zorg uitgevoerd door familie, buren of kennissen. Geen onbekende aan de deur, maar een vertrouwd persoon die zorgvuldig met u en uw lichaam omgaat. Wij geloven dat de inzet van de eigen omgeving in de zorg dé oplossing is voor de huidige problemen binnen ons zorgstelsel. Zoals de te lange wachtrijen bij (intramurale) verzorgings- en verpleeghuizen en het extreem tekort aan kundig personeel bij (extramurale) thuiszorgorganisaties.     

Onze waarden

Onze missie en visie is berust op een drietal kernwaarden, namelijk

 • Deskundig
  Gaat het om Wmo, Zvw of toch WLZ? Het is lastig om formele (professionele) zorg te organiseren mét behulp van een thuiszorginstelling, nog lastiger is het helaas om informele zorg aan te vragen zonder hulp. stippelen wij de juiste route uit voor u als mantelzorger.
 • Met een juiste team van deskundigen zoals ergotherapeuten, wijkverpleegkundigen en o.a. Per Saldo of MantelzorgNL stippelen wij de juiste route uit voor u als mantelzorger.
 • Transparant
  Wij willen van A tot Z zo transparant mogelijk zijn, zodat u – als mantelzorger – niet voor verassingen achteraf komt te staan. Een mantelzorger kan op ons kan vertrouwen dat wij informele zorg in goede banen leiden en daarna een passende vergoeding realiseren voor hen.
 • Strijdvaardig
  Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de hulp, aandacht en vergoedingen krijgen waar zij recht op hebben. Ook als er een afwijzing volgt voor bijv. een mantelzorgwaardering, zullen wij ons hard maken en de juiste juridische ondersteuning naar hen doorverwijzen.

Onze visie

Verlenen van informele zorg verwezenlijken wij aan de hand van de volgende drie stappen:

 1. Informeren: Informele zorg is vooralsnog een onbekend begrip in Nederland. Wij voorzien zorgbehoevenden van informatie over informele zorgverlening. Vervolgens stimuleren we ze om gebruik te maken van betaalde informele zorg uit de eigen omgeving, mits dit de gebruikelijke zorg overstijgt.
 2. Organiseren: Ons team is bijzonder gedreven en al decennialang gespecialiseerd in het aanvragen van zorg of hulpmiddelen. Wij weten precies welke informatie er bij welk loket moet worden aangeleverd om in aanmerking te komen voor informele zorg. In samenspraak met gemeenten en zorgverzekeraars zetten wij ons in om het aanvraagproces te vereenvoudigen. 
 3. Realiseren: Nadat een aanvraag voor informele zorg is goedgekeurd door de gemeente en/of zorgverzekeraar, zorgen wij er samen met de zorgverlener voor dat de zorg op verantwoorde wijze geleverd wordt. Op een manier die zowel de zorgbehoevende als de zorgverlener ontlast.

Contact opnemen

Heeft u vragen over informele zorg? Of heeft u een zorggerelateerde vraag? Neem dan contact met ons op via WhatsApp of bel naar 085 – 222 08 06.