085 - 222 0806

Veelgestelde vragen

Zorgen voor je naasten om je heen, het lijkt niet meer dan vanzelfsprekend. Maar wanneer een naaste meer zorg nodig heeft dan de gebruikelijke alledaagse zorg, wordt het een ander verhaal. Omkijken naar en zorgen voor de ander wordt dan mantelzorgen. U kunt mantelzorg aan een naaste verlenen uit liefde, vriendschap of vanuit een idealistische inzet. Wat houdt mantelzorg in? Wat is betaalde informele zorg? En heeft u recht op een vergoeding? Dat zijn wellicht vragen die bij u opkomen als u zich als informele zorgverlener wilt aanmelden bij Informeles. Wij hebben de meest veelgestelde vragen over verlenen van mantelzorg op een rij gezet.

Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is het geven van hulp aan een naaste met een gezondheidsprobleem. Dat kan een partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of buur zijn die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen of ouderdom. Het verlenen van mantelzorg gaat verder dan de zogenoemde gebruikelijke hulp, dat is de hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid van huisgenoten mag worden verwacht. Deze definitie is afkomstig van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In eenvoudigere taal betekent mantelzorg het verlenen van (onbetaalde en vrijwillige) zorg aan een naaste, zorg die verder gaat dan verlenen van hulp omdat u in hetzelfde huishouden woont. Bij het geven van mantelzorg wordt daarbij vaak ook nog verzorgende diensten verricht. Dankzij de zorg van een mantelzorger is er hierdoor vaak minder of geen thuiszorg nodig. 

Uit onderzoek van Ecorys blijkt namelijk dat als mantelzorgers niet voor hun naasten zouden zorgen, de kosten voor de maatschappij 32 tot 44 miljard euro zouden kosten.  Als een zorgprofessional de zorg zou vervangen van een mantelzorger liggen de kosten 70% tot 100% hoger. Het is daarom van maatschappelijk belang om mantelzorgers te ondersteunen, met name om overbelasting en risico op uitval te voorkomen, om de zorg betaalbaar te houden.

Informeles - veelgestelde vragen

Wat valt er allemaal onder mantelzorg?

U geeft mantelzorg als u voor iemand zorgt in uw omgeving. U kunt bijvoorbeeld zorg verlenen aan een naaste, zoals een familielid. Ook kunt u zorg verlenen aan iemand omdat u er een sociale relatie mee heeft, zoals een vriend of buren. Voorbeelden van mantelzorg verlenen zijn begeleiding bij het regelen van afspraken, vervoer regelen, gezelschap houden, ondersteuning in persoonlijke verzorging zoals wassen en aankleden, administratieve hulp of hulp bij het huishouden. Het geven van mantelzorg is vrijwillig.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?

Net zo als vrijwilligerswerk is mantelzorg vrijwillig en onbetaald. Toch zitten er een aantal verschillen tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg. Het verlenen van mantelzorg is vaak iets wat op uw pad komt, bijvoorbeeld omdat een familielid erg ziek wordt en verzorgd wilt worden door iemand die dichtbij hem of haar staat. Het doen van vrijwilligerswerk is een bewuste keuze, u kunt ervoor kiezen om vrijwilligerswerk uit te voeren voor een bepaalde tijdsduur en periode. Bij mantelzorg kunt u niet zomaar stoppen met verlenen van hulp, daarnaast is de hoeveelheid tijd die u kwijt bent voor verlenen van hulp vaak ook niet vast afgebakend.

Mantelzorg vergoeding

Heb ik recht op een mantelzorgvergoeding?

U kunt recht hebben op een vergoeding voor mantelzorg als het gaat om geïndiceerde informele zorg. Dit is zorg wat bovenop mantelzorg komt. Wij noemen dit (betaalde) informele zorg. Wilt u hier meer over weten? Lees dan het artikel “Betaalde en onbetaalde mantelzorg” op de website van Rijksoverheid.

Heb ik recht op aanvullende vergoedingen als ik als mantelzorger werk?

Ja, gelukkig zijn er een aantal aanvullende regelingen waarvan u als mantelzorger gebruik kunt maken. Zo kunt u aanvullende zorgverzekering aanvragen, dubbele kinderbijslag als u zorgt voor een ziek kind thuis, of individuele bijzondere bijstand. Ook kunt u gebruik maken van de regeling mantelzorgwaardering. Dit is een mantelzorg vergoeding die door gemeenten wordt uitgekeerd. De hoogte van de mantelzorg vergoeding is per gemeente verschillend. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere bieden kortingsbonnen aan of organiseren een activiteit op “de dag van de mantelzorg” wat elk jaar plaatsvindt op 10 november. U kunt bij het Wmo-loket van de gemeente waar degene voor wie u zorgt woont navragen wat de mantelzorgwaardering inhoudt.

Vergoeding voor informele zorg via Informeles

Wat is geïndiceerde informele zorg?

Geïndiceerde informele zorg, oftewel betaalde informele zorg, is het verlenen van mantelzorg waarbij de informele zorgverlener wordt uitbetaald voor de zorgtaken die hij of zij verleent. Geïndiceerde informele zorg is de zorg die bovenop mantelzorg komt. Op het moment dat het gaat om geïndiceerde informele zorg kunt u recht hebben op een vergoeding voor het verlenen van mantelzorg. Bij Informeles noemen wij dit betaalde informele zorg óf betaalde mantelzorg. 

Informeles veel gestelde vragen mantelzorgvergoeding

Een vergoeding voor informele zorg aanvragen

Als mantelzorger kunt u een vergoeding voor informele zorg aanvragen via Informeles. U gaat dan als mantelzorger aan de slag via Informeles. Wij leggen graag uit hoe dit werkt onder kopje ‘Werkwijze’.

Een vergoeding voor informele zorg via Informeles. Moet ik betalen voor jullie dienstverlening?

U betaalt zelf niets voor onze dienstverlening. Geïndiceerde informele zorg valt in de basispakket en is volledig door de zorgbehoevende te declareren bij een zorgverzekeraar of gemeenten. Als het gaat om de Wlz (De Wet Langdurige Zorg) kan de zorgbehoevende de geïndiceerde informele zorg ook via de SVB (de sociale verzekeringsbank) declareren. Wilt u als mantelzorger via Informeles aan de slag? Dan is de eerste stap om u als mantelzorger of zorgbehoevende aan te melden bij Informeles. Na een telefonische intake beoordelen wij wat de mogelijkheden voor u zijn voor betaalde informele zorg.

Voor welke zorgverlening kunt u een vergoeding aanvragen?

De zorgtaken die Informeles vergoedt zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Huishoudelijke hulp: Hieronder vallen werkzaamheden zoals het huis schoonhouden, wassen en koken.
  • Persoonlijke verzorging: U kunt denken aan hulp bij wassen en aankleden, het aan- en uittrekken van steunkousen, hulp verlenen bij in en uit bed komen of naar de toilet gaan. Ook kunt u hulp verlenen bij eten en drinken en medicijnen innemen.
  • Verpleging: Het uitvoeren van verpleegkundige taken zoals wondzorg.
  • Individuele begeleiding: Taken zoals het organiseren en herinneren aan afspraken, hulp bij administratie en geldzaken, of begeleiding bieden bij uitvoeren van hobby’s of doen van boodschappen.

Hoelang duurt het voordat ik een vergoeding krijg voor betaalde informele zorg?

Als mantelzorger kunt u een vergoeding aanvragen. Het proces om te beoordelen of u recht heeft op een vergoeding voor informele zorg neemt doorgaans 8 tot 10 weken in beslag na aanmelding.

Kan ik ook betaald krijgen voor informele zorg naast mijn baan?

Ja, dat kan! De meeste informele zorgverleners die via Informeles werken hebben naast het mantelzorgen ook een baan. Doordat mantelzorgers een vergoeding krijgen hebben zij hierdoor de ruimte om bijvoorbeeld minder te gaan werken zodat zij de zorg beter en duurzaam kunnen volhouden.

Wat zijn de voordelen als ik mij als mantelzorger aanmeld bij Informeles?

Het aanmelden als mantelzorger bij Informeles biedt u een aantal voordelen. U krijgt hulp bij uw zorgaanvraag. Daarnaast krijgt u een vergoeding voor het verlenen van informele zorg. Naast een uurloon heeft u bij Informeles de mogelijkheid vakantiegeld, vakantiedagen, pensioen en sociale zekerheid (WW/WIA/WAZO) op te bouwen. Dankzij een maandelijkse vergoeding kunt u uw werk en/of opleiding en sociale leven combineren met de mantelzorg die u verleent. Op deze manier kunt u duurzame zorg leveren aan uw naaste zonder zelf overbelast te raken.

Hoe neem ik contact op?

ilt u meer weten over hoe u als betaalde informele zorgverlener via Informeles aan de slag kunt? Of bent u een overbelaste mantelzorger en zoekt u naar oplossingen? Neem dan contact met ons op via Whatsapp of 085-222 0806 voor meer informatie.