085 - 222 0806

Voor wie

Bent of kent u iemand die zorg nodig heeft? Iemand die deze zorg graag uit de eigen omgeving wil ontvangen? Dan zijn wij er voor u. Informeles is gespecialiseerd in het organiseren en realiseren van informele zorg. Hieronder vallen werkzaamheden als:

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Individuele begeleiding

Informele zorg vraagt u aan via de gemeente en/of zorgverzekeraar. Na goedkeuring komt er een maandelijkse compensatie beschikbaar voor het verlenen van de zorg. Zo werkt het

Verschil informele zorg en mantelzorg

Bij informele zorg is er geen sprake van vrijwillige en vrijblijvende zorgverlening, zoals bij mantelzorg het geval is. Geïndiceerde informele zorg is een aanvulling op mantelzorg. Het gaat dus niet om betaalde mantelzorg, maar om geïndiceerde informele zorg die in andere gevallen door hiervoor opgeleide beroepskrachten verleend zou worden. 

Vrijwillige zorg is…

  • Mantelzorg: zorg door familieleden, buren of kennissen die de zorg vrijwillig en vrijblijvend verlenen
  • Respijtzorg: vervangende zorg ter ondersteuning van mantelzorgers die vaak wordt geleverd door vrijwilligers
  • Gebruikelijke zorg: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

Voor vrijwillige zorg kunt u geen maandelijkse compensatie aanvragen.

Niet-vrijwillige zorg is…

Betaalde zorg door familieleden, buren of kennissen die de zorg niet vrijwillig of vrijblijvend kúnnen leveren. Het gaat dan om geïndiceerde zorg die door een wijkverpleegkundige wordt beoordeeld én de gebruikelijke zorg overstijgt.

Voor niet-vrijwillige zorg, oftewel informele zorg, kunt u wel een maandelijkse compensatie aanvragen. 

Heeft u vragen over informele zorg? Of heeft u een zorggerelateerde vraag? Neem dan contact met ons op via WhatsApp of bel naar 085 – 222 08 06.