085 - 222 0806

Wie zijn mantelzorgers?

Informele zorg is de zorg en ondersteuning aan een hulpbehoevende naaste, door partners, kinderen, verdere familie, vrienden en andere bekenden. Zij zijn van onschatbare waarde. Deze zorg en ondersteuning wordt gegeven door mensen die dat niet als hun beroep doen. Ze helpen omdat ze een persoonlijke band hebben met de cliënt of bewoner, uit liefde, vriendschap of vanuit een idealistische inzet. Zij worden ook wel mantelzorgers genoemd.

Informele zorgverleners

Informele zorgverleners

In Nederland zijn er ruim 5 miljoen mantelzorgers. De grootste groep is tussen de 45 – 64 jaar oud; zij zorgen voor hun (schoon)ouders. Een op de vier combineert het geven van zorg met hun dagdagelijkse werk. Hoewel het overgrote deel het mantelzorgen positief ervaart ondervindt ook een grote groep overbelasting. Zorgt u voor uw naaste en ervaart u ook overbelasting? Of wilt u een vergoeding voor het verlenen van informele zorg? Dat is mogelijk als u zich als informele zorgverlener via Informeles aanmeldt.

Wij betalen voor wat je niet kunt verwachten van een mantelzorger
 Nick van Hagen

Een maandelijkse mantelzorgvergoeding

Verleent u zorg aan uw naaste, meer dan de gebruikelijke zorg? Dan kunt u zich aanmelden als informele zorgverlener via Informeles. De meeste informele zorgverleners die via Informeles werken hebben naast het mantelzorgen ook een baan. Doordat mantelzorgers een mantelzorgvergoeding krijgen hebben zij hierdoor de ruimte om bijvoorbeeld minder te gaan werken zodat zij de zorg beter en duurzaam kunnen volhouden.

Geïndiceerde informele zorg is zorg wat bovenop de reguliere mantelzorg komt en is daarmee een aanvulling op mantelzorg. Het gaat niet om betaalde mantelzorg, maar om geïndiceerde informele zorg die in andere gevallen door hiervoor opgeleide beroepskrachten verleend zou worden.  

Onbetaalde vrijwillige zorg is…

  • Mantelzorg: zorg door familieleden, buren of kennissen die de zorg vrijwillig verlenen
  • Respijtzorg: vervangende zorg ter ondersteuning van mantelzorgers die vaak wordt geleverd door vrijwilligers
  • Gebruikelijke zorg: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten.

Betaalde niet-vrijwillige zorg is…

  • Betaalde zorg door familieleden, buren of kennissen die de zorg niet vrijwillig kunnen leveren. Het gaat dan om geïndiceerde zorg die door een wijkverpleegkundige en/of instantie wordt beoordeeld én de gebruikelijke zorg overstijgt.
  • Voor niet-vrijwillige zorg, oftewel geïndiceerde informele zorg, kunt u mogelijk een maandelijkse compensatie aanvragen. 

Aanmelden als informele zorgverleners

Heeft u vragen over informele zorg of heeft u een zorggerelateerde vraag? Of wilt u zich aanmelden als informele zorgverlener? Neem dan contact met ons op via WhatsApp of bel naar 085 – 222 08 06.