085 - 222 0806

Werkwijze

Wilt u als mantelzorger in loondienst bij Informeles? Dan kunt u een vergoeding informele zorg aanvragen. De werkwijze voor een vergoeding aanvragen voor informele zorg verloopt in 5 stappen.

Werkwijze vergoeding mantelzorg aanvragen

Bij het aanvragen van een vergoeding voor mantelzorg doorlopen we een aantal stappen met de zorgbehoevende en de mantelzorger. De werkwijze voor het aanvragen van een vergoeding voor mantelzorg staat hieronder beschreven.

Stap 1

Stap 1

De zorgbehoevende neemt telefonisch contact met ons op of vult het contactformulier in. Er volgt een telefonische intake met een casemanager. De situatie wordt in kaart gebracht en voorgelegd aan de wijkverpleging. Wanneer nodig bezoekt een wijkverpleegkundige de zorgbehoevende thuis.

Werkwijze Informeles stap 2

Stap 2

Na de intake of het huisbezoek stelt de wijkverpleegkundige een indicatie rapport op. Hiermee kan de zorgbehoevende het aanvraagformulier invullen. Wij nemen dit formulier samen met de zorgbehoevende door voordat hij het doorstuurt naar de desbetreffende instantie.

Stap 3

Stap 3

De desbetreffende instantie (gemeente, het CIZ of de zorgverzekeraar) neemt binnen enkele weken contact op met de zorgbehoevende en neemt dan met hem of haar de ingediende aanvraag door. Dit kan telefonisch zijn of door middel van een huisbezoek.

Werkwijze Informeles stap 4

Stap 4

Wanneer het hulpmiddel of de zorg is goedgekeurd, ontvangt de zorgbehoevende een beschikking.

stap 5

Stap 5

Er volgt een persoonlijk gesprek met de zorgbehoevende of zijn of haar vertegenwoordiger bij ons op kantoor voordat de zorg of het hulpmiddel wordt ingezet. 

Meer informatie over werkwijze of ander zorg gerelateerde vraag

Voor iedere zorg gerelateerde aanvraag kan een zorgbehoevende bij ons terecht. Of het nu gaat om een hulpmiddel, zoals een invalidenparkeerkaart, een traplift of douchestoel, of om persoonlijke verzorging of begeleiding. Zo zorgen we ervoor dat zorgbehoevenden gebruik kunnen maken van alle voorzieningen waar zij recht op hebben. Heeft u vragen over informele zorg? Neem dan contact met ons op via WhatsApp of bel naar 085 – 222 08 06.